Înregistrarea contractelor de închiriere la Fisc se va face după o nouă procedură, inclusiv online

 In Noutati

Fiscul a pus de curând în dezbatere o nouă procedură de înregistrare a contractelor de închiriere la organele fiscale, care va permite inclusiv înregistrarea online a acestora. Potrivit proiectului pus recent în dezbatere, nu va fi necesară dovedirea fiscalizării veniturilor respective, cererile de înregistrare putându-se face în baza unor copii simple ale contractelor.

Proiectul de ordin

ANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului”Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune” a fost pus de curând în dezbatere de ANAF și urmează să intre în vigoare după ce este aprobat și publicat în Monitorul Oficial. Noua procedură va da posibilitatea celor care închiriază să înregistreze contractele inclusiv online, nefiind necesar să aducă dovada fiscalizării respectivelor venituri.

De ceva vreme deja, obligația de a înregistra contractele de închiriere a fost scoasă din legislația fiscală, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018. Totuși, locatorii și locatarii deopotrivă se găsesc adesea în situația în care au nevoie, în scopuri care nu au legătură cu domeniul fiscal, ca documentul să fie înregistrat la Fisc.

Pentru locator, adică cel care închiriază, contractul sub semnătură privată (neautentificat la notar) înregistrat la Fisc este titlu executoriu, potrivit Codului civil. Locatarul are uneori nevoie ca locatorul să înregistreze contractul la Fisc pentru că altfel nu are cum beneficia de anumite subvenții de chirie. Desigur, dacă se face contractul la notar, atunci nu se mai pun toate aceste probleme.

Prin urmare, reglementarea actuală a înregistrării contractelor la Fisc (Ordinul ANAF nr. 1985/2012), nemaifiind în linie cu prevederile din legislația fiscală modificată anul acesta, trebuie să fie înlocuită prin proiectul de ordin pus acum în dezbatere la ANAF.

Dacă le comparăm, procedurile nu sunt esențialmente diferite. În noua procedură nu se va mai face o distincție între persoanele fizice și cele juridice, existând același tratament procedural pentru toată lumea. De asemenea, persoana fizică ce înregistrează contractul la Fisc nu mai trebuie să aducă vreun document din care să reiasă că și-a fiscalizat veniturile respective.

Proprietarul va putea mai întâi să meargă să înregistreze contractul și apoi să depună declarația unică pentru plata impozitelor și eventualelor contribuții.

Procedura de înregistrare
Cel care obține veniturile din chirii va trebui să meargă cu contractul la organul fiscal competent, adică:

organul fiscal în a cărui evidență locatorul e înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții;
organul fiscal unde locatorul, persoană fizică rezidentă, își are domiciliul fiscal;
organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locațiune (în cazul nerezidenților).

Important! Nu cel care stă în chirie trebuie să meargă la Fisc, ci acela care închiriază și obține veniturile din chirii.

Proiectul de ordin aflat acum în dezbatere stabilește modelul de document ce trebuie completat de solicitant, care înlocuiește vechea declarație. La această cerere va trebuie atașat contractul de închiriere în copie,  pe care va trebui să scrie și să semneze că este conformă cu originalul. Cererea se va completa în dublu exemplar, al doilea fiind păstrat de deponent.

“Cererea, însoțită de copia contractului de locațiune se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță”, scrie în proiect. Așadar, toată procedura se va putea face și online și, spre deosebire de cea veche, nu mai e nevoie de copie legalizată a contractului.

Apoi, orice modificări se vor face și transmiterea încetării contractului se vor face tot prin depunerea respectivei cereri, bifând căsuța corespunzătoare.

Cum se va face dovada înregistrării contractului
Așa cum spuneam mai sus, distinct de latura fiscală a problemei, înregistrarea contractului la Fisc e folositoare în alte scopuri – cel mai important, conferirea caracterului de titlu executoriu. Cel interesat va putea face dovada nu numai cu copia cererii depusă fizic, ci și cu copia cererii, însoțită de mesajul electronic de confirmare, dacă a depus-o online.

“Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este: a) copia cererii având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent; b) copia cererii, însoțită de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță”, scrie în proiectul de ordin cu procedura.

Atenție! Proiectul de ordin NU este încă în vigoare. Pentru a se putea aplica efectiv, acesta trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

 

Sursa: www.avocatnet.ro

Recent Posts

Start typing and press Enter to search